Fakulteti u Americi

Posle završene 4. godine srednje škole u USA, odlučio sam se da idem i jednu godinu koledža u USA. To je išlo takođe preko agencije za razmenu studenata “ASPECT”. Oni su u ponudi imali nekoliko collega u USA, ali je ovaj bio jedan od najjeftinijih.

Dakle, bio sam na Palm Beach Community Colleg-u u Lake Worth, Florida, koji pripada West Palm Beach-u na Floridi, dakle skroz istočna obala i skroz suprotan deo Amerike od onog gde sam bio u 4. godini srednje škole.

Ovde je potrebno da razjasnim sada koja je razlika između koledža i fakulteta.

Koledž (community college) je nešto kao naša 2-godišnja škola, odnosno viša škola, i obično traje 2 godine. Po završetku koledža možete se prebaciti na neki fakultet. Koledži su obično jeftiniji od fakulteta.

Fakulteti su kao i kod nas – fakulteti 🙂 Oni uglavnom traju 4 godine i skuplji su nego community koledži, ali zato na fakultetima imate širi izbor što se struke tiče (major).

Nije neobična pojava da se mnogi prvo odluče da idu na community college, pa se posle prebace na neki od većih fakulteta (tako jeftinije prođu). Imajte na umu da su cene studiranja za međunarodne studente skoro 3 puta veće nego za Amerikance.

Sistem studiranja u USA je takav da vi prvo imate određenu “normu” časova koju treba da ispunite, odnosno morate imati zadovoljen broj unita. Šta to znači? Morate da zadovoljite tzv. “General Education Requirement”, i ovaj requirement se ogleda u tome da obično u prve dve godine uzimate časove koji su “opšti” (general education), a posle te 2-3 godine (zavisi kolko vam treba da to odradite) se opredeljujete za svoj major, odnosno opredeljujete se za tačno ono što želite da studirate i onda uzimate časove koji su baš specifični za taj major. Tada se maksimalno usredsređujete i fokusirate na ono šta želite da budete kada završite fakultet.

Svaki čas se vrednuje sa odredjenim brojem kredita (unita). Kada vi krenete u prvu godinu, dobićete jednu listu časova i sa te liste časova vi MORATE da odaberete neke kako bi ste zadovoljili vaš General Education Requirement. U te časove spadaju npr biologija, istorija, geografija, muzičko, umetnost, književnost, komunikacije, engleski itd.

Ovaj sistem je po meni prilično dobar sistem školovanja. Doduše ja sam išao samo jednu godina collega, tj. 2 semestra, ali sam zapazio da ovako nešto meni više odgovara nego sistem studiranja kao što je kod nas (kod nas ti oni sami odrede sve šta moraš da uzimaš od časova).

Ono što vas verovatno najviše interesuje i što su me mnogi ljudi pitali nakon što sam se vratio iz Amerike jeste – Kako nastava izgleda?

Kao i u srednjim školama, tako i na collegima i fakultetima, ceo taj prostor gde se nalaze sve učionice koje pripadaju fakultetu se naziva “campus”. Kampus fakulteta je obično veoma prostran (zavisi od fakulteta i njegove veličine) i učionice su raštrkane po kampusu, tako da studenti idu od jedne do druge učionice, i svaki profesor ima svoj kabinet.

Na početku godine, kada imate prvi čas kod nekog profesora, obično vam na tom prvom času profesor da plan rada ili tzv “syllabus”. Tu uglavnom piše šta će se raditi tokom semestra na tom času, po kom principu profesor radi, šta je bitno, šta ne, koje knjige će vam trebati, i na koji način profesor ocenjuje.

Nekim profesorima su bitni domaći zadaci, nekima nisu, neki profesori obraćaju pažnju na to da li prisustvujete nastavi ili ne, svaki profesor ima svoje kriterijume po kojima vi treba da se prilagođavate.

Imajte na umu jednu stvar – u Americi profesori na sve studente gledaju podjednako (ne kažem da je možda kod nas drugačije). Drugim rečima, nije njima bitno odakle ste, koje ste boje, koje jezike govorite itd… Profesori su veoma striktni što se ocenjivanja tiče, i samo im je to važno. Uglavnom ocenjuju po sistemu bodovanja, ocene su iste kao i u srednjoj školi, dakle A, B, C, D i E. Otprilike to izgleda ovako:

A je od 90-100%
B je od 80-89%
C je od 70-79%
D je od 60-69%
E je sve ispod 60%

Svaki profesor će u svom syllabusu napisati raspored testova u toku semestra, kad je tačno koji, kako bi ste imali vremena da se spremite i da znate unapred kad imate test. Uglavnom postoji i glavni test (final exam) koji profesor može da vrednuje malo više nego ostale u toku semestra, jer se na tom testu proverava vaše znanje iz datog predmeta od početka do kraja.

U Americi profesori dosta zadaju domaće zadatke i veoma je bitno da ih radite i predajete na vreme! Profesori veoma cene kad ste tačni i kad predajete svoje radove u okviru datih rokova. Inače, ima dosta pisanja, nema usmenog odgovaranja, znači svi testovi su u pismenoj formi i dosta testova je po principu “multiple choice”.

Nemojte da nasedate na priče drugih koji kažu da je studiranje u USA lako. Nije lako! Samo je dosta drugačije nego naše, ali zato ima dosta da se radi u toku semestra.

Još jedna stvar – nema prepisivanja i sličnih fora kao kod nas! Došavši iz sredine gde studenti vole da prepisuju i da se koriste raznim “ilegalnim radnjama”, bilo mi je veoma čudno kako u Americi studenti uopšte nisu u tom fazonu. Dakle, nema prepisivanja, zaboravite na tako nešto u Americi, čak će vas i drugi studenti prijaviti da prepisujete ako to budete radili! Isto važi i sa kopiranjem tuđih radova i stavljanjem vašeg imena umesto nečijeg drugog. U Americi su veoma rigorozni po pitanju copywrighte-a i sličnog, oni vole originalnost i zalaganje, imajte to uvek na umu.